Poštovani građani,


Obaveštavamo Vas da od 01.09.2015. godine postoji internet servis za prijavu stanja vodomera. Internet servis je namenjen potrošačima koji žele da se registruju kao samočitači.

Potrošači mogu sami da prijave stanje svog vodomera od 20-og do 25-og u mesecu, lično u direkciji vodovoda, telefonom (013/851-491) ili putem internet servisa


Prijava potrošnje vode putem interneta

Internet servis je aktivan 24 časa dnevno, a namenjen je samočitačima-potrošačima koji žele da samostalno prijavljuju potrošnju registrovanu na vodomerima.

Potrošačima koji samostalno očitaju stanje na vodomeru, omogućava da, putem interneta, ispunjavanjem jednostavne forme, prijave potrošnju za jedno ili više brojila.


Uputstvo za prijavu stanja vodomera putem internet servisa

U naznačena polja upišite svoje ime, prezime i adresu.

Stanje koje ste očitali na brojaču vodomera upišite u polje sa nazivom Stanje vodomera

Podatke o mernom mestu možete videti na računu za komunalne usluge Primer. Podatke unesite u polje pod nazivom Merno mesto

Šifru potrošača unosite u polje pod nazivom Šifra potrošača, istu možete videti na računu za komunalne usluge Primer.

Nakon unosa Vaše mail adrese, potrebno je uneti i kod koji ćete videti na prijavi.

Vaša prijava će biti uspešno obrađena samo ukoliko popunite sva polja.Ukoliko nakon unosa podataka, određena polja požute, morate ispravno uneti podatke i ponovo poslati prijavu. Nakon što sistem uspešno obradi Vašu prijavu, dobićete poruku da je prijava uspešno prosleđena.