Istorijat i Belocrkvanski vodovod i kanalizacija sada

Izgradnja sistema za vodosnabdevanje Opštine Bela Crkva započeta je 1977. godine iz sredstava Mesnog samodoprinosa, budzeta Opštine i bespovratnih sredstava Pokrajinskog fonda Zajedničkih rezervi, a završena je 1980. godine.

Sa izvorišta u Straži, plitkom vodom iz Regionalnog vodovoda “Vršac-Bela Crkva”, vodom se snabdeva Bela Crkva i 13 naseljenih mesta Opštine, kao i naselje Straža na teritoriji Opštine Vršac.

image

Naselje Kaluđerovo ima mesno-lokalni vodovod. Voda se koristi kao tehnička voda.

Izvorištu u Straži je izvorište Regionalnog vodovoda i nalazi se severoistočno od naselja Straža na gornjoj terasi. Eksploatacija izvorišta vrši se od 1980.god. Na izvorištu u Straži nalazi se crpna stanica kapaciteta 150l/s, i osam bunara u funkciji.

image

Ukupna izdašnost ovih bunara je 150l/s, što za sada zadovoljava potrebe svih potrošača.

Bunari su bušeni reversnom metodom, prečnika 323mm, dubine od 70 do 120 m i kaptirani su svi vodonosni slojevi.

Voda iz bunara doprema se do prekidne komore, zapremine 100m3, koja se nalazi na crpnoj stanici. Centifugalnim pumpama voda se potiskuje rezervoarima kod Bele Crkve i usputnim potrošačima. Od crpne stanice do rezervoara izgrađen je potisno gravitacioni cevovod prečnika 350mm u dužini od 11.7 km. Od toga spiralno vareni čelični cevovod u dužini od 4.3 km a ostatak od 7.4 km je azbest cementni cevovod.Sa ovog cevovoda snabdevaju se vodom: Straža, Banat, Subotica, Dobričvo, Jasenovo, Dupljaja, Grebenac, Kajtasovo i Češko Selo.

Crpna stanica nalazi se na koti 100m1 nadmorske visine, a rezervoari na 147 metara nadmorske visine, tako da sva ova naselja dobijaju vodu direktno iz crpne stanice, a gravitacijom iz rezervoara, kada crpno postrojenje ne radi.

Blizu Bele Crkve izgrađena su dva rezervoara od po 1000 m3 i služe kao balans za neravnomernu dnevnu potrošnju i zalihu vode za slučaj nestanka električne energije na crpnoj stanici.

image
image

Voda iz rezervoara stiže gravitacijom do sledećih naselja: Bela Crkva, Kusić, Crvena Crkva, Vračev Gaj, Banatske i Stare Palanke.

Naselje Kruščica snabdeva se vodom preko hidroforskog postrojenja koje se nalazi pored rezervoara zbog visinske razlike (Kruščica se nalazi na koti 132 mnv.)

Magistralno-tranzitni cevovodi izgrađeni su do svih naseljenih mesta u period od početka izgradnje vodovodnog sistema do tj. 1977. god. do 1980.god. kao i mreža u Beloj Crkvi u ukupnoj dužini od oko 130 km.

Od 1980.god. do 2009.god. građena je mreža po naseljima.

Vododvodna mreža izgrađena je od cevi različitog materiala. Najveći deo mreže izgrađje od PVC cevi a prema podacima u tabeli:

Na regionalni vodovod izgrađeno je i priključeno 6500 priključaka, čime se vodom snabdeva oko 18.000 građana Opštine, od čega je neaktivno oko 1200 priključaka.

U ukupnoj potrošnji vode građani učestvuju sa 88.5%, a u korišćenju kanalizacije sa 89%.

Prosečna prodajna cena vode je 27,61 din/m3 a kanalizacije 13,82 din/m3.

Prosečna cena vode sa kanalizacijom u 2012. god. iznosi 41,43 din/m3.

Bela Crkva je nerazvijena Opština. U poslednjih 20 godina većina preduzeća je prestala sa radom, tako da se potrošnja za ovu kategoriju potrošača drastično smanjila.

Sakupljanje u odvođenje otpadnih voda vrši se samo u Beloj Crkvi, pretežno gravitaciono, do otvorenog javnog kanala K-II, a zatim u reku Neru. Dužina otvorenog kanala do reke Nere iznosi oko 3 km.

Dužina izgrađene kanalizacione mreže iznosi oko 30 km. U industrijskoj zoni i auto kampu postoje tri manje crpne stanice za prepumpavanje otpadnih voda kao i u naselju Jagodara i na Vračevgajskom jezeru.

Naseljena mesta Opštine Bela Crkva nemaju izgrađenu kanalizaciju.

Funkcionisanje i praćenje rada bunara prati se prisustvom radnika, mašiniste na objektu Crpna stanica dok su bunari obezbeđeni ograđivanjem i zaključavanjem. Proizvodnja vode prati se putem merača protoka na Crpnoj stanici očitavanjem. Očitavanje potrošnje vode sa vodomera kao i podelu računa vrše inkasanti..

image
image

image

image