Prijava reklamacije


Telefonom

Potrebno je javiti se telefonom referentu za reklamacije (013/853/049 LOK 12) radnim danom u periodu od 8 do 14h.

Referent će primiti reklamaciju i evidentirati je. Nakon toga otvara postupak rešavanja reklamacije i prosleđuje predmet nadležnim službama.

Postupak se završava za najviše 10 radnih dana posle čega će Vas refernt obavestiti o tome kako je reklamacija rešena


Pismom

Pišite na adesu: JP „Belocrkvanski vodovod i kanalizacija”, 26340 Bela Crkva, ulica Dejana Brankova broj 22, (sa naznakom: REKLAMACIJA).

Detalji iz vašeg pisma biće evidentirani i prosleđeni nadležnim službama, koje nakon ispitivanja problema daju odgovor. Navedite sve relevantne informacije i kontakt telefon, tako da Vas što brže kontaktiraju.

Postupak se završava u roku od 10 radnih dana, od prijema vašeg pisma.


Lično

Posetite nas. Referent će evidentirati reklamaciju. Detalji će biti prosleđen nadležnim službama, koje će ispitati problem

Nastojaćemo da damo odgovor u roku od pet radnih dana nakon Vaše posete.