Organizaciona struktura

ВД ДИРЕКТОРА
Драгутин Јовановић
Факултет:
Образовање: Дипл. менаџер
Именован за вд директора предузећа Решењем о разрешењу и именовању вд директора ЈП "Белоцрквански водовод и канализација" Бела Црква бр. 020-20/2018-01 од 14.06.2018. године

Радно искуство:ПИК „Јужни Банат“, ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“

Адреса: Дејана Бранкова 22, Бела Црква

tdbvkbc@gmail.com


РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ФИНАНСИЈА
Вера Поповац
Виша пословна школа,Београд
Образовање: Економиста за финансије и рачуноводство
Радно искуство: „Еуро Ест“,ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“
Адреса: Дејана Бранкова 22, Бела Црква
bvk@neobee.net


РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА
Јелена Милидраговић
Факултет: Правни факултет,Универзитета у Београду
Образовање: дипломирани правник
Радно искуство: ДЈУП „Белоцркванска језера“, ДЗ Бела Црква, Електродистрибуција Панчево, ЗЗ „13.Мај“; ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“
Адреса: Дејана Бранкова 22,Бела Црква
pravna.sluzba@bcvk.rs


РУКОВОДИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ
Драгутин Јовановић
Пољопривредни факултет I степен, Универзитета у Новом Саду
Образовање: инг.пољопривреде
Радно искуство: ПИК „Јужни Банат“, ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“
Адреса: Дејана Бранкова 22,Бела Црква
tdbvkbc@gmail.com


НАДЗОРНИ ОДБОР

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Зоран Станковић
Факултет: Факултет политичких наука,Универзитета у Београду
Образовање : Мастер политиколог
Радно искуство:Техничка школа „Сава Мунћан“
Адреса : Дејана Бранкова 22,Бела Црква
zoranstankovicno@gmail.com


ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Милица Кнежевић
Факултет:Природно-математички факултет, Универзитета у Новом Саду
Образовање: Дипломирани еколог-заштита животне средине Адреса: Дејана Бранкова 22,Бела Црква
milicamknezevic@gmail.com


ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Јелена Милидраговић
Факултет: Правни факултет,Универзитета у Београду
Образовање: дипломирани правник
Радно искуство: ДЈУП „Белоцркванска језера“ ДЗ Бела Црква, Електродистрибуција Панчево, ЗЗ „13.Мај“; ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“
Адреса: Дејана Бранкова 22,Бела Црква
pravna.sluzba@bcvk.rs


Zaposleni

Uposleno je 41 radnika, od čega su 2 radnika sa VSS, 7 radnika sa VS, 14 sa SSS, 1 VKV radnik, 11 KV radnika, 5 NSS i 2 radnika sa PK.


Od 41 radnika 16 radnika su žene.


Prosečna starost zaposlenih je 50 godina.

Upravni odbor sa članovima

Kuželka Jozef - predsednik UO

Kantarević Sead - član

Nadežda Mali - član

Nada Živković - član

Kračun Aleksandar - član