Osnovni podaci

Javno preduzeće "Belocrkvanski vodovod i kanalizacija", sa sedšitem u ulici Dejana Brankova 22, Bela Crkva.

 • Matični broj: 08677409
 • Šifra delatnosti: 3600
 • PIB: 100867539
 • Odgovrno lice je, VD direktora Javnog preduzeca, Dragutin Jovanović.

  Preduzeće se bavi:

  • prodajom vode i odvođenjem otpadnih voda
  • izgradnjom priključaka na vodovodnoj mreži
  • radovima niskogradnje i izgradnje vodovodne mreže

  Žiro računi:

  • Komercijalna banka: 205-37609-72
  • Vojvođanska banka OTP Group: 325-9500600046345-16
  • Poštanska štedionica: 200-2289750101081-71  Poslovanje

  Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja I-XII-15
  Program poslovanja 2015
  Bilans stanja 30.06.2014
  Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu
  Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2012.godinu
  Redovni godišnji finanaijski izveštaj za 2013. godinu
  Program poslovanja 2014
  Izveštaj o poslovanju za 2014.godinu
  Sertifikovano mišljenje revizora

  Menadzment i organizaciona struktura

  Preduzeće je organizovano kao jedinstvena celina.

  Radi efikasnijeg izvršavanja zadataka i fleksibilnijeg poslovanja u okviru delatnosti, razvijanja organizacionih i radno operativnih inicijativa zaposlenih, rad se odvija u okviru organizacionih delova-odeljenja, i to:

  • Odeljenje opštih i pravnih poslova
  • Odeljenje finansija i računovodstva
  • Odeljenje eksploatacije i održavanja vodovoda
  • Odeljenje održavanja kanalizacije i mehanizacije


  Kontakti

  Direktor
  Dragutin Jovanović, Diplomirani menadžer

  Predsednik nadzornog odbora
  Zoran Stanković, Fakultet Političkih Nauka

  Član nadzornog odbora
  Milica Knežević, Diplomirani ekolog

  Služba opštih i pravnih poslova
  Rukovodilac službe Jelena Milidragović, dipl. pravnik - Član NO
  pravna.sluzba@bcvk.rs

  Služba finansija i računovodstva
  Rukovodilac službe Vera Popovac
  finansije@bcvk.rs

  Tehnička služba
  Katarina Sekulović tehnolog voda
  Dragan Perašević šef mehanizacije i kanalizacije
  tehnicka.sluzba@bcvk.rs

  Rad sa strankama
  Suzana Marinković
  naplata@bcvk.rs

  Sekretarica
  Marija Đokić
  sekretarica@bcvk.rs