Poštovani potrošači,

image

Inkasantska služba vršiće očitavanje vodomera svakog meseca u periodu mart-novembar, dok će se u zimskom periodu obračunavati prosečna potrošnja, kao i u bilo kom mesecu kada vodomer nije očitan.

Potrošači mogu sami da prijave stanje svog vodomera od 20-og do 25-og u mesecu, lično ili na telefon: 013/851-491.

Obračun potrošnje vrši se po važećim cenama na dan obračuna.

Svaku promenu vlasništva, broja članova ili neku drugu promenu koja može uticati na Vaš račun, dužni ste da prijavite uz odgovarajuću dokumentaciju najkasnije do 25-og u mesecu za koji se promena odnosi.

Vodomer treba biti zaštićen od smrzavanja i drugih mogućh ošećnja. Izolacioni materijal treba biti postavljen tako da se može jednostavno skloniti sa vodomera (u vidu poklopca).

Potrošači mogu sami da prijave stanje svog vodomera od 20-og do 25-og u mesecu, lično u direkciji vodovoda, telefonom (013/851-491) ili SMS-om (neophodna registracija).

image

Proverite sami svoju potrošnju:

  • Kontinuirano pratite da li su Vam instalacije ispravne!
  • Zatvorite sva potrošačka mesta u objektu i proverite da li se oznaka na vodomeru okreće! U slučaju da vodomer i dalje pokazuje potrošnju, neophodno je što pre otkloniti uočene nedostatke.Molimo Vas da Vaše vodovodne šahte redovno održavate, time ćete nam pomoći da brže i lakše očitamo Vaš vodomer.