Јавна набавка горива

Postavio: bcvk 13-04-2018

Исправка грешке у конкурсној документацији

ЈП „БЕЛОЦРКВАНСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

БЕЛА ЦРКВА,ДЕЈАНА БРАНКОВА 22

Број : ЈН 03/18

Дана :13.04.2018.године

 

 

ПРЕДМЕТ : ИСПРАВКА ГРЕШКЕ

 

 Врши се исправка техничке грешке у конкурсној документацији за јавну набавку добра –горива на страни 1.конкурсне документацијеЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 02/2017 ,број 02/17 замењује се бројем 03/18.

Обавештење о техничкој исправци објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

 

 

 

                                                                                                                                           Комисија за јавну набавку

                                                                                                                                                             03/18