OBAVEŠTENJE

Postavio: bcvk 04-11-2021

Obaveštenje o statusnoj promeni

"Obaveštenje o mestu i vremenu vršenja uvida u akte i dokumenata preduzeća sačinjena za potrebe sprovođenja statusne promene pripajanja preduzeća: DJUP „Belocrkvanska jezera“, JP „Belocrkvanska komunalac“, JP „Belocrkvanski vodovod i kanalizacija“ i J.A.T.P.Bela Crkva

 

Obaveštavamo Vas da u dokumenta i akta vezano za postupak statusne promene pripajanja preduzeća možete izvršiti uvid na portalu APR-Agencija za privredne registre, portalu opštine Bela Crkva i na sajtovima komunalnih preduzeća učesnika statusne promene , kao i ovlašćenim službama u sedištima preduzeća  svakog radnog dana, u periodu od 10-14 h.

Za sva dodatna obaveštenja možete se informisati preko email: jezerabc@gmail.com ili na telefon 013-851-448."

Miroslav Stupar, VD Direktor

--

DJUP ''Belocrkvanska jezera'' 
Proleterska 2
Bela Crkva
tel/fax: 013-851-448
jezerabc@gmail.com