Контрола исправности воде за пиће и испитивање отпадних вода

Postavio: bcvk 24-03-2020

Појашњење конкурсне документације

ЈП „БЕЛОЦРКВАНСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

БЕЛА ЦРКВА,ДЕЈАНА БРАНКОВА 22

БРОЈ : 01/20

ДАНА: 24.03.2020.ГОДИНЕ

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Јавна набавка мале вредности – контрола  исправности

воде за пиће и  испитивање отпадних вода број 01/20

 

Потенцијални понуђач је поступку јавне набавке мале вредности-контрола  исправности

воде за пиће и  испитивање отпадних вода број 01/20 у складу са одредбом прописаном у члану 63.став 2 Закона о јавним набавкама,тражио појашњење конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку ,у складу са одредбом прописаном у члану 54.став 13.,а у Законом прописаном року доставља одговор.

ПИТАЊЕ : У конкурсној документацији на страним 6.исказане су количине узорака за партију 1. На страни 27.образац VIII Структуре цене са упутством у табели нису уписане количине за партију 1?

ОДГОВОР : Количине узорака за Партију 1 налазе се на страни 6.конкурсне документације – Укупно годишње узорака ,основни А преглед =252 стручно мишљење+24 стручно мишљење +6 стручно мишљење= 282 прегледа и стручних мишљења (уз сваки преглед иде и стручно мишљење).

Количине узорака за Партију 1-Врста узорка-Периодични Б преглед =укупно 17 прегледа и стручних мишљења(уз сваки преглед иде и стручно мишљење).

 

 

                                                                                                                                     Комисија за јавне набавке