Za korisnike

image

Zadovoljstvo korisnika je važan cilj u menadzmentu kvalitetom. Da bi se ovaj cilj ispunio potrebno je stalno praćenje i procena zadovoljstva korisnika. U oblasti vodosnabdevanja važni kriterijumi za procenu su kvalitet vode, njena količina kao i odgovornost preduzeća, kako ekološka tako i prema kranjem korisniku.

Jedan od ciljeva nam je da omogućimo bržu i jasniju razmenu informacija i reakcija na zahtev za uslugu ili reklamaciju na uslugu, a sve u cilju povećanja zadovoljstva i stvaranja većeg poverenja naših korisnika, na što nas obavezuje dugogodišnja tradicija našeg preduzeća.

Korisnički servis

Belocrkvanski vodovod i kanalizacija želi da učini dostupne informacije svim potrošačima, kako opšte tako i one koje su tehničke ili ekonomske prirode.

image