Cenovnik 01.10.2020.

Kategorija Usluga Cena PDV 10% Fond Ukupno
Građani Voda 43,770 4,380 0,236 48,386
Građani Kanalizacija 28,297 2,830 4,353 35,480
Ukupno: 83,866
Pravna lica Voda 114,213 11,421 0,453 126,087
Pravna lica Kanalizacija 58,718 5,872 6,203 70,793
Ukupno: 196,880

 

Napomene:

  1. Na čiste cene vode i kanalizacija obračunava se PDV od 10%, plus na uslugu vode po m3 naknada za korišćenje vode, kao i na uslugu kanalizacije naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata za odvođenje otpadnih voda po Rešenju Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo APV.
  2. Po mernom mestu, takođe se obračunava TAKSA ZA ODRŽAVANJE SISTEMA I MERNE GRUPE u iznosu od 95,22 dinara mesečno.
  3. Od 01.06.2014. godine SPORTSKI KLUBOVI potrošnju vode i kanalizacije plaćaju po nižoj ceni, odnosno po ceni za građanska lica.
Cenovnik priključaka na vodovodnu mrežu
Cenovnik
Cenovnik putnih troškova do naseljenog mesta